تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل داخلی استان و همچنین مسائل کشوری اختصاص داشت.1 1-okk Page-01 Untitled


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :