به گزارش تبریزمن، روزنامه های استانی امروز به مسائل  کشور و استان بیشتر پرداخته اند.

photo_2016-01-25_11-39-47 photo_2016-01-25_11-39-52 photo_2016-01-25_11-39-55 photo_2016-01-25_11-39-59 photo_2016-01-25_11-40-03


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :