به گزارش تبریزمن، روزنامه های استانی امروز به مسائل  کشور و استان بیشتر پرداخته اند.

photo_2016-01-26_10-44-49 photo_2016-01-26_10-45-01 photo_2016-01-26_10-45-05


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :