به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

523683_132 523684_302 523685_481 523686_894 523687_867 523688_682 523689_945 523690_324 523691_387 523692_856 523693_445 523694_130 523696_292 523697_379 523698_209 523699_733 523700_170 523701_953 523702_509 523703_761


Galaxy S7 - 944 x 150

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :