به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

524543_288 524544_989 524545_271 (1) 524546_876 524547_914 524548_943 524549_659 524550_948 524551_234 524552_292 524553_417 524554_918 524555_649 524556_107 524557_478 524558_907 524559_723 524560_118 524561_625 524562_877 524563_969


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :