به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

525362_731 525363_644 525364_850 525365_871 525366_164 525367_553 525368_895 525369_979 525370_973 525371_554 525372_138 525373_751 525374_886 525375_178 525376_188 525377_316 525378_169 525379_293 525380_553 525381_485 525382_947 525383_498


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :