به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

525895_562 525896_374 525897_886 525898_982 525899_520 525900_143 525901_978 525902_729 525903_943 525904_672 525905_907 525906_707 525907_263 525908_979 525909_524 525910_803 525911_183 525912_116 525925_236 525926_296 525927_809


Galaxy S7 - 944 x 150


این خبر را به اشتراک بگذارید :