به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

527301_529 527302_802 527303_877 527304_548 527305_676 527306_727 527307_482 527308_894 527310_880 527311_659 527312_773 527313_726 527314_398 527315_523 527316_502 527317_366 527318_703 527319_269 527320_269 527321_108 527322_666


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :