به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

527758_825 527759_133 527760_345 527761_238 527762_244 527763_501 527764_634 527765_822 527766_828 527767_168 527768_903 527769_131 527770_940 527771_218 527772_868 527773_699 527774_353 527775_810 527776_552


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :