به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به تحولات منطقه و اظهار نظر مقامات در خصوص مسائل مختلف داخلی و خارجی کشور اختصاص داشت.

528427_776 528428_940 528429_180 528430_570 528431_248 528432_577 (1) 528432_577 528433_854 528434_201 528435_249 528436_514 528438_671 528439_996 528440_835 528441_294 528442_605 528443_815 528444_914 528445_487 528446_581 528447_220


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :