به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور، به توافق هسته ای ایران و ۵+۱ و اجازه حضور بانوان در استادیوم های کشور(این خبر امروز تکذیب شده است) اختصاص داشت.

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

 

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

آفرینش

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

ابتکار

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

ابرار

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

اسرار

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

اطلاعات

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

اعتماد

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

افکار

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

امتیاز

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

امین

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

ایران

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

پیام زمان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

جمهوری اسلامی

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

جوان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

حسبان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

حمایت

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

خراسان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

راه مردم

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

رسالت

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

روزان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

رویش ملت

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

سیاست روز

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

شرق

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

شهروند

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

صاحب قلم

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

عصرایرانیان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

عصررسانه

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

فرهیختگان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

قانون

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

قدس

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

کائنات

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

کار و کارگر

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

کیهان

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

مردم سالاری

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

نسل فردا

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه

وطن امروز

روزنامه,تیتر,عناوین روزنامه


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :