به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های سیاسی و اقتصادی امروز کشور به فرمان تعلیق حج عمره از سوی رئیس جمهور و نیز قهرمانی تیم کشتی آزاد کشور در رقابت های جام جهانی اشاره داشت.

عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


عناوین روزنامه های امروز 94/01/25


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :