به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

41o3 130o2 234o1 236o4 o5


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :