به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1-ok-- 198Page-01 1921 Sorkhab_2441-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :