به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

114o4 204o1 221o2 224o3


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :