به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

123o2 223o4 316o1 13203


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :