به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

2084074_04 2084075_02 2084076_03 2084077_01


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :