به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

183Page-01 190Untitled Sorkhab_2452-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :