به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

2088949_10 2088950_16 2088951_11 2088952_12 2088953_13 2088954_15 2088955_14


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :