به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

 

180Pag 85Untitled 1781(1) 2791-ok Sorkhab_2456-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :