به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

8 555555 Page-01


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :