به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1(1) kh Page-01(1) Sorkhab_2459-1 نت


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :