به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

grsrttty Page-01(4) pouyt Sorkhab_2463-1 zanan4_zanan4.qxd_01

 

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :