به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

3431 2102467_5002 2102468_5004 2102469_5003 2102470_5001 2102471_5000


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :