به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

204Page-01 2081(1) 3051-ok Sorkhab_2465-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :