به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1-okkk 159Page-01(2) 2711(2) Sorkhab_2470-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :