به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

photo_2016-06-21_10-04-18 photo_2016-06-21_10-04-25 photo_2016-06-21_10-04-28 photo_2016-06-21_10-04-31


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :