به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

صفحه نخست روزنامه استان‌آذربایجان شرقی یک شنبه 6 تیرماه
صفحه نخست روزنامه استان‌آذربایجان شرقی یک شنبه 6 تیرماه
صفحه نخست روزنامه استان‌آذربایجان شرقی یک شنبه 6 تیرماه
صفحه نخست روزنامه استان‌آذربایجان شرقی یک شنبه 6 تیرماه
صفحه نخست روزنامه استان‌آذربایجان شرقی یک شنبه 6 تیرماه

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :