به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

147t1 232t2


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :