به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

2029752

2029753

2029754

2029758


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :