به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

1(1) 1-ok(1) 1811 Page-01(2) Sorkhab_2484-1


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :