به گزارش تبریزمن، تیتر اکثر روزنامه های صبح امروز آذربایجان شرقی به مسائل استانی و همچنین مهترین اخبار کشور اختصاص داشت.

278Untitled Page-01(2)

photo_2016-04-06_10-30-58 photo_2016-04-06_10-31-04


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :