به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به استعفای حمید درخشان از سرمربیگری تیم پرسپولیس و مذاکرات مسئولان این تیم با برانکو اختصاص داشت.

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030209-1.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030209-0.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030209-4.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030209-6.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150406/58030209-5.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/large-news/0150406/58019967-0.jpg


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :