به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به نقل و انتقالات تیم های لیگ برتری و حواشی ایجاد شده در پی آن اختصاص داشت. همچنین برتری تیم والیبال کشورمان مقابل آمریکا نیز سوژه ی روزنامه های امروز بود.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/04/01


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :