به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور، به امضای قرارداد برانکو ایوانکوویج با تیم پرسپولیس و حواشی تیم ملی فوتبال کشورمان اختصاص داشت.

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-4.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-1.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-5.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-10.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-2.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-8.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/large-news/0150407/61416531-6.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-0.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-6.jpg

http://static.yooz.ir/fc/images/medium-news/0150407/61449249-3.jpg

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :