به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی موجود پیرامون تیم های لیگ برتری و دیدار های دوستانه بین آن ها اختصاص داشت.

 

عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/03


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :