به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به تساوی دو تیم استقلال و ذوب آهن در رقابت های لیگ برتر و دور شدن تیم آبی پوش از کورس قهرمانی اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/22


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :