به گزارش تبریزمن، تیتراصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به نتایج رقابت های هفته بیست و ششم لیگ برتر اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/29

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :