به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی و اخبار نقل و انتقالات تیم های لیگ برتری و نیز رای صادره برای بازی دو تیم تراکتورسازی و نفت تهران اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/21


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :