به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی نقل و انتقالات تیم های لیگ برتری و نیز اردوی های آماده سازی آن ها در فاصله یک هفته مانده به آغاز رقابت ها اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/01


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :