به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی تیم های لیگ برتری و دیدار تیم های ملی عمان و ایران اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/16


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :