به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی واگذار تیم های سرخآبی پایتخت به بخش خصوص اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/10

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :