به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی تیم های لیگ برتری و شایعات نقل و انتقالات این تیم ها برای فصل آینده اختصاص داشت. همچنین پی گیری دولت در خصوص حواشی اتفاق افتاده در تبریز از دیگر سوژه های روزنامه های امروز بود.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/31


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/31


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/31


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/31


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/31


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/31


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :