به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی کشور به تساوی نا امید کننده تیم ملی فوتبال در برابر ترکمنستان از سری رقابت های مقدماتی جام جهانی و حواشی ایجاد شده در پی آن اختصاص داشت.

 

عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/03/27


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :