به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به آغاز رقابت های لیگ برتر فوتبال کشور و حواشی موجود پیرامون تیم های لیگ برتری اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07


عناوین روزنامه های ورزشی 94/05/07

 


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :