به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی سرخابی های پایتخت و رقابت های هفته ی آتی لیگ برتر اختصاص داشت.

 

عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


عناوین روزنامه های ورزشی 94/07/01


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :