به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به فوت مربی بدنساز تیم نفت تهران و حواشی پیرامون سرخابی های پایتخت اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


عناوین روزنامه های ورزشی 94/12/11


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :