به گزارش تبریزمن، تیتراصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به تفاهم کارلوس کی روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشور با رئیس فدراسیون فوتبال و نمایندگان وزارت ورزش اختصاص داشت.

عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


عناوین روزنامه های ورزشی 94/01/23


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :