به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به بازی جنجال برانگیز دو تیم تراکتورسازی و نفت تهران و حواشی ایجاد شده در پی آن اختصاص داشت.

 

عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


عناوین روزنامه های ورزشی 94/02/27


Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :