به گزارش تبریزمن، تیتر اصلی اکثر روزنامه های ورزشی امروز کشور به حواشی مختلف موجود در فوتبال اختصاص داشتند.

از ادعای تا نقل و انتقالات برانکو
از ادعای تا نقل و انتقالات برانکو
از ادعای تا نقل و انتقالات برانکو
از ادعای تا نقل و انتقالات برانکو
از ادعای تا نقل و انتقالات برانکو
از ادعای تا نقل و انتقالات برانکو

Galaxy S7 - 944 x 150

این خبر را به اشتراک بگذارید :